A warm & welcoming place to enjoy your holiday to the fullest...
Welkom » Reisinformatie » "Groen" vliegen » Klimaatverandering

Klimaatverandering


De atmosfeer

Van nature zitten er broeikasgassen, waaronder CO2, in onze atmosfeer. Deze vormen een beschermende deken rond de aarde waardoor een gedeelte van de warmte van de zon wordt vastgehouden op aarde. Een ander deel verdwijnt weer de ruimte in. Door deze beschermende deken is de gemiddelde temperatuur op aarde zo’n aangename 15°C.

Klimaatveranderingen
Sinds het bestaan van onze aarde (zo’n 5 miljard jaar geleden) verandert het klimaat voortdurend. Meestal gingen deze veranderingen heel langzaam. De laatste 50 jaar zijn de temperatuurstijgingen echter veel sneller gegaan dan ooit tevoren. Dit komt doordat de concentratie van CO2 in onze atmosfeer zeer sterk is toegenomen door onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing. Hierdoor blijft meer warmte ‘gevangen’ in de atmosfeer en stijgt de temperatuur op aarde in snel tempo.

De effecten
De effecten van deze temperatuurstijging zijn nu al merkbaar. Hele gebieden zijn door verdroging bijvoorbeeld niet meer geschikt voor landbouw met alle gevolgen van dien. Klimaatmodellen voorspellen dat de Noordpool in de zomer van 2013 zelfs geheel ijsvrij is. Het veranderende klimaat zal grote gevolgen hebben voor de mens en daarnaast uitsterving van dier- en plantensoorten tot gevolg hebben. Klimaatverandering is van alle tijden. Echter door de snelheid waarmee dit nu gebeurt en de enorme bevolkingsdichtheid op onze planeet, zullen de gevolgen op onze maatschappij drastisch zijn.


Bron:http://www.greenseat.nl/