A warm & welcoming place to enjoy your holiday to the fullest...
Welkom » Reisinformatie » "Groen" vliegen » Stichting Fair Tourism

Stichting Fair Tourism

 

Fair Tourism streeft naar eerlijker toerisme, waarbij de natuur behouden wordt en de lokale bevolking actief betrokken is. Het doel van de stichting is om jou als consument hierover te informeren, zodat jij ook op vakantie gaat met respect voor natuur, milieu en de lokale bevolking. 

We willen natuurlijk allemaal dat toekomstige generaties ook nog kunnen genieten van al het moois dat de wereld te bieden heeft. Door mensen enthousiast te maken voor duurzaam toerisme hopen wij op bewustwording voor het belang van behoud van natuur en milieu en betrokkenheid van de lokale bevolking op toeristische bestemmingen. Deze website staat bol van (achtergrond) informatie over duurzaam toerisme en hoe je hier als reiziger aan bij kan dragen. 

Stichting Fair Tourism is actief op het gebied van duurzaam toerisme. Ons belangrijkste doel is om mensen (studenten, consumenten en andere geïnteresseerden) enthousiast te maken voor duurzaam toerisme. Wij doen dat door verschillende initiatieven te ontplooien, zoals het organiseren van thema-avonden, campagnes, studie/uitwisselingsreizen en het verzorgen van gastcolleges. In de toekomst willen wij ook lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden ondersteunen met het opzetten van kleinschalige toerisme projecten die bijdragen aan armoedebestrijding en natuurbehoud. 

Fair Tourism zet zich in voor een duurzamer toerisme. Zij wenst dit te doen in nauwe samenwerking met de verschillende belanghebbenden, zoals de reisindustrie, de overheid, de ontwikkelingsorganisaties en de bestemmingen zelf. Daar maakt ook de lokale bevolking deel van uit. Daarnaast is bewustwording van de consument over een betere manier van reizen essentieel in dit proces. Duurzame ontwikkeling in het toerisme betekent namelijk betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle partijen: iedereen kan zijn steentje hieraan bijdragen. 

Fair Tourism richt zich in beginsel vooral op de belanghebbenden in Nederland en België en in bestemmingslanden. Omdat ontwikkelingslanden het meest te kampen hebben met de ongebreidelde groei van het toerisme, wil de stichting zich vooral toeleggen op bestemmingsgebieden in deze landen, op het gebied van voorlichting over en ondersteuning met de ontwikkeling van het toerisme. 

Gezien de sociale kant van duurzaam toerisme veelal onderbelicht is, wil Fair Tourism hier juist de nadruk op leggen. Een balans tussen economische, ecologische en sociaal-culturele belangen is essentieel als je het hebt over duurzaam toerisme. Naast aandacht voor natuur en milieu, dus ook volop aandacht voor sociaal-culturele aspecten.

 

Klik hier voor meer info over Stichting Fair Tourism